909, 2021

МЕХАНИЗМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОЙ СТРАТЕГИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Рубрики: Политические науки|Метки: , , , , |

Автор(ы): Феруза ДАВРОНОВА

Основой статьи является достижение гендерного равенства в обществе, установление принципа равенства между женщинами и мужчинами, установление равноправного диалога и социального партнерства с международными организациями. Также были изучены роль, значение и механизмы взаимодействия национального и международного сотрудничества в реализации гендерной стратегии государства. Было проанализировано, что гендерная политика может дать государству и обществу, и к каким результатам она может привести. Рассмотрена важность установления межсекторального социального партнерства при достижении гендерного равенства.

 

Дунёнинг ривожланган мамлакатлари тажрибаси турли ижтимоий-сиёсий гуруҳлар ва синфлар манфаатларини таъминлаш ва муҳофаза қилиш, долзарб иқтисодий, сиёсий вазифаларни ҳал этиш, жамиятда барқарорликни мустаҳкамлаш, демократик ҳуқуқий давлат, фуқаролик жамиятини шакллантиришга кўмаклашиш борасида ижтимоий шериклик алоҳида ўрин тутишини кўрсатмоқда. Давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари, шунингдек, нодавлат ва нотижорат ташкилотлари ўртасида, жамият ижтимоий-сиёсий ҳаётида секторлараро ўзаро сиёсий маданият асосида ижтимоий шериклик муносабатларининг самарадорлигини ошириш бугунги кундаги долзарб муаммоларни ҳал этиш, шу билан бир қаторда гендер тенглигини таъминлашда ҳам муҳим эканлиги эътиборга лойиқ. Зеро, ижтимоий-сиёсий гуруҳлар, қатламлар, синфлар, гендер жинслари ўртасидаги ижтимоий муносабатларни, мураккаб ва зиддиятли масалаларни ҳал этишда янги ёндошувларни излаб топиш бугунги кундаги долзарб ва муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Дастлаб Ўзбекистон Республикасининг биринчи президенти Ислом Каримовнинг 2010 йил 12 ноябрда Олий Мажлис Сенати ва Қонунчилик Палатасининг қўшма мажлисида баён қилган “Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш Концепцияси”да давлат ҳокимияти органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотлари ўртасида ижтимоий шериклик муносабатларини ўрнатиш зарурлигини кўрсатиб ўтди. Ўзбекистон Республикасининг “Ижтимоий шериклик тўғрисида”ги қонуни (25.09.2014й.), Ўзбекистон Республикасининг “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги қонуни (12.04.2018й.), Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли, 2017 йил 8 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислоҳотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5185-сонли, 2018 йил 4 майдаги “Мамлакатни демократик янгилаш жараёнида фуқаролик жамияти институтларининг ролини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5430-сонли фармонлари, Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги (2.09.2019й.) қонуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг (30.03.2020й.) “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларнинг лойиҳаларини гендер-ҳуқуқий экспертизадан ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш тўғрисида”ги 192-сонли қарори ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ижтимоий шериклик масалаларининг қонуний асосини, механизмини ташкил этади.

ХХ аср охири ва ХХI аср бошларида ижтимоий шерикчиликка нисбатан “секторларо ўзаро таъсир” назарияси ҳам вужудга келди. Бу назария тарафдорлари ижтимоий шерикчиликни меҳнат муносабатлари доирасидан ташқарига олиб чиқишди. Унга кўра ижтимоий шериклик субъектлари бўлган давлат, фуқаролик жамияти институтлари ва бизнес вакиллари ижтимоий масалаларни ҳал қилишда ҳамкорлик қилишлари лозим. Мазкур назария тарафдорлари ҳар уч сектор вакилларининг ижтимоий масалаларни ҳал қилишда ўзаро тортишув ва мунозаралар жараёнида консенсусга келиб фаолият юритишларини назарда тутади. Ўзбекистонда ижтимоий шериклик субъектлари ўзаро муносабатларининг янгича шакли вужудга келди. Бу шакл томонларнинг ўзаро рақобатига эмас, ўзаро ёрдам ва ҳамкорлигига асосланади. Тадқиқотчи олим А.Н.Михеевнинг таърифига кўра: “секторлараро шериклик, энг аввало, шерикларнинг мақсадлари, масштаби, мураккаблиги, ҳаракат даражаси, кўлами ва ранг-баранглиги билан ажралиб туради…жамиятнинг барқарор тараққиётига хизмат қилади. Секторлараро ижтимоий шериклик кун тартибини белгилаш ва қабул қилинган қарорларни ҳаётга татбиқ этишга ҳам қаратилади. Улар маҳаллий, миллий ва глобал даражада мавжуд бўлса-да, айрим шериклик, ўз навбатида, бир неча даражани ҳам қамраб олиши мумкин. Пировардида эса секторлараро шериклик ўзига турли хил манфаатдор томонларни жамлайди ва уларга янгидан-янги имкониятларни очиб беришга ёрдам беради” [1, c. 18]. Зеро, жамият ижтимоий субъектлари ўртасида ижтимоий келишувни таъминлаш, ўзаро ижтимоий ҳамжиҳатликка, миллатлараро тотувликка, давлат бошқаруви органлари, безнес тузилмалари ва жамоат ташкилотлари билан муносабатларини мўътадиллаштириш ижтимоий шерикликнинг негизини ташкил этади.

Ижтимоий бирдамлик ва секторлараро ижтимоий шерикликни таъминлаш аҳолининг турли қатлам ва ижтимоий гуруҳлари ўртасидаги зиддият ва тенгсизликларни бартараф этишга, пировардида эса, жамиятимизда ижтимоий капиталнинг (инсоний муносабатлар) ривожланишига олиб келади [4, Б. 103]. Демакки, давлат ва жамият ижтимоий-сиёсий тизимида гендер тенглигини таъминлаш, хотин-қизларнинг эркаклар билан тенг ҳуқуқлар асосида мамлакат ижтимоий, сиёсий, иқтисодий ҳаётида фаоллият кўрсатишида секторлараро ижтимоий шериклик механизми хизмат қилади, шу билан бир қаторда хотин-қизларимизнинг фаоллигига замин яратилади.

Гендер тенглигини таъминлаш мақсадида мамлакатимизда халқаро ва миллий доирадада кенг миқёсда ҳамкорлик амалга оширмоқда. Сўнгги йилларда Ўзбекистонда гендер тенглигини таъминлаш, хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш ҳамда халқаро ҳамкорлик соҳасидўа олиб борилаётган ишлар халқаро ҳамжамият томонидан алоҳида эътироф этилмоқда. Бу соҳага оид 25 та қонун ҳужжати қабул қилинганлиги амалга оширилаётган ишларнинг амалий натижасидир. Давлатимиз раҳбари томонидан БМТнинг 46-сессиясида (22.02.2021) гендер сиёсати масалалари борасида мамлакатимизнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётида ва ишбилармонлик соҳасида аёлларнинг ролини тубдан оширишга қаратилган ислоҳотларни қатъий давом эттиришга [2] оид позициясини илгари суриши, шунингдек Марказий Осиё етакчи аёлларининг мулоқоти ва минтақавий бизнес-форумини ташкил этиш ва ўтказиш ташаббуси билан чиқиши Халқаро ҳамжамият томонидан ижобий баҳоланди. Биринчи маротаба Марказий Осиё етакчи аёлларининг норасмий платформаси ташкил этилди, мамлакатимиз ушбу платформага раислик қилди (2021 й). 2021 йил март ойида бўлиб ўтган БМТнинг 65-сессиясида Олий Мажлис Сенати раиси Т.Норбоева Марказий Осиё давлатлари раҳбар аёлларни номидан сўзга чиқиб, Ўзбекистоннинг гендер сиёсати борасида Марказий Осиёда алоҳида ўринга эгалигидан далолатдир. Минтақавий платформа Марказий Осиё мамлакатлари етакчи аёллари ўртасида хотин-қизларнинг ҳуқуқларини, гендер тенглиги сиёсатини таъминлаш борасида биргаликда ислоҳотларни амалга ошириш, ижтимоий, сиёсий ва иқтисодий соҳаларда минтақавий ҳамкорлик олиб бориш бўйича мулоқот қилиб келмоқда. Жумладан, 2021 йил 15 июнда Марказий Осиё ва Афғонистонда барқарор ривожланиш сари хотин-қизларнинг иқтисодий ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш мақсадида бизнес-форум бўлиб ўтди, унда минтақа тадбиркор аёллари ўртасида ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган “Йўл харитаси” қабул қилинди. 2021 йил 29 июнда платформа аъзолари билан бирга халқаро ташкилотлар вакиллари иштирокида “Низоларни олдини олиш ва тинчликни мустаҳкамлашда аёллар иштироки ва етакчилигини оширишда глобал ва минтақавий платформанинг роли” мавзусидаги халқаро давра суҳбати ташкил этилиб, тадбир якунида Мулоқот аъзоларининг қўшма баёноти қабул қилинди. 2021 йил 2 июлда Францияда “БМТ-Аёллар” тузилмаси муассислигида “Тенглик авлоди” халқаро форуми бўлиб ўтди, унда Ўзбекистон республикаси Гендер тенгликни таъминлаш масалалари бўйича комиссия раиси Т.Норбоева иштирок этди. Форумда кўп қиррали ҳаракатлар коалициялари яратилди, хотин-қизлар ҳуқуқларини таъминлашда аниқ ва ижобий натижаларга беш йил ичида эришиш мақсадида ҳукуматлар, фуқаролик жамияти ва хусусий секторни бирлаштиришни кўзда тутади. 2021 йил 6-7 август кунлари Туркманистонда Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг консультатив учрашуви доирасида етакчи аёллар мулоқоти форуми ташкил этилиши минтақада гендер масалаларига эътибор кучайгани, минтақавий ва халқаро ҳамкорлик ва мулоқот янада такомиллашиб бораётганлидан далолат беради. Форумда сўнгги 30 йил ичида минтақада гендер тенглигини таъминлаш бўйича эришилган натижалар сарҳисоб қилинди, тадбир якунида Декларация қабул қилинди. Муштарак тақдирлар, маданият ва тарихдаги ўхшаш воқеъликлар, аёллар муаммоларидаги яқинлик ва ўзига хослик минтақа аёлларининг уюшиши, ҳамкорлик қилиши, шунингдек тажриба алмашишида енгиллик туғдиради. Мамлакатлар ўртасидаги яхши қўшничилик алоқалари ва дўстона ҳамкорлик бевосита аёлларнинг минтақавий платформаси фаолиятига ижобий туртки беради.

Мамлакат миқёсида ҳам сўнгги тўрт йил ичида гендер тенглигига эришиш, хотин-қизларнинг давлат ва жамият ишларини бошқаришда тенг иштирокини таъминлаш, уларни ижтимоий-сиёсий жиҳатдан қўллаб-қувватлашга қаратилган кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилди. Гендер тенгликни таъминлаш масалалари бўйича комиссия, Олий Мажлис Сенатида Хотин-қизлар ва гендер тенглик масалалари қўмитаси ташкил этилди. Бошқача қилиб айтганда, гендер тенглик сиёсат даражасига кўтарилди. Ўзбекистон тарихида илк маротаба парламентдаги аёллар улуши БМТ томонидан белгиланган тавсияларга мос бўлган даражага кўтарилди, яъни қарийб 32 фоизга етди, ушбу кўрсаткичга кўра Ўзбекистон дунёдаги 190 та парламент орасида 37-ўринга кўтарилди [3]. Мамлакатимизда гендер сиёсати миллий ва халқаро мажбуриятлар – Пекин Декларацияси ва Ҳаракатлар режаси, Хотин-қизлар ҳуқуқлари камситилишининг барча шаклларига барҳам бериш тўғрисидаги Конвенция, БМТ БАнинг Барқарор ривожланиш дастуридаги 5-мақсад – Гендер тенгликни таъминлаш ва барча хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш бўйича амалга оширилаётган ислоҳотлар билан ҳамоҳангдир.

Хўш, гендер тенглиги сиёсати давлат ва жамиятга нима беради:

Биринчидан, давлат бошқарув органларида раҳбарлик лавозимига хотин-қизларни тайинлаш кўпаяди;

Иккинчидан, гендер тенгсизлиги мавжуд бўлган давлат органларида аёллар ва эркаклар ўртасида мутаносиблик таъминланади;

Учинчидан, ижтимоий ҳимояга муҳтож, кам таъминланган оилаларда хотин-қизларнинг таълим олиши, ишлаши, ҳунар эгаллаши, умуман олганда, давлат томонидан қўллаб-қувватланишига эришилади;

Тўртинчидан, жамиятда, оилада, меҳнат жамоачида аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўровонликлар олди олиниб, гендер стереотиплари барҳам топади.

Хулоса сифатида айтишимиз мумкинки, гендер тенглигини таъминлашга қаратилган сиёсат ва қонунчилик кун тартибини шакллантиришда фаол иштирок этиш ҳамда мазкур жараёнларда етакчи, илғор аёллар имкониятларидан фойдаланиш, барча соҳаларда хотин-қизларнинг фаол ва илғор фаолият олиб боришларига кўмаклашиш, уларнинг ҳуқуқларини таъминлаш ва имкониятларини кенгайтириш юзасидан ўзаро фикрлар, тажриба алмашиш, амалий ҳамкорлик ўрнатиш, аёллар билан боғлиқ долзарб муаммолари юзасидан ўзаро маслаҳатлашувлар, мулоқотлар ташкил этиш ниҳоятда муҳимдир. Бунда ижтимоий шерикликка асосланиб, муаммоларни аниқлаш ва ҳал этиш, манзилли ёрдамни ташкил этиш мақсадга мувофиқдир.

909, 2021

ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА, СЕПАРАТИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

Рубрики: Юридические науки|Метки: , , , , , , , |

Автор(ы): Шохрух САДРИДДИНОВ

В статье описаны понятие и основные признаки религиозного экстремизма, сепаратизма и терроризма. Также, в статье на основе результатов анализов признаков экстремизма, сепаратизма и терроризма.

 

Экстремизм в любых формах своего проявления превратился в одну из опаснейших по масштабам, непредсказуемости и последствиям общественно-политических и моральных проблем, с которой человечество столкнулось в современном мире. Участившиеся факты проявления религиозного экстремизма в современном обществе, стремление отдельных организаций, общественных движений и др. с помощью религиозных призывов решат свои политические и иные задачи, ставят перед государством необходимость создания определенных механизмов и повышения эффективности уже имеющихся, направленных на выявление и устранение причин и условий религиозного экстремизма.

В последнее десятилетие термин «религиозный экстремизм» употребляется все шире и подразумевает следование в религии крайним взглядам и действиям. Главное в проявлении такого рода экстремизма составляют агрессивность, деспотизм, бесчеловечность, что приводит к отсутствию безопасности в жизни отдельной личности, семьи и общества.

Экстремизм, как известно, в самом общем виде характеризуется как приверженность крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила. Экстремизм, проявляющийся в политической сфере общества, называется политическим экстремизмом, экстремизм же, проявляющийся в религиозной сфере, получил название религиозного экстремизма[1].

Не существует однозначного определения религиозного экстремизма. Эффективность политических и правоприменительных практик зависит от четкой определенности самого понятия «религиозный экстремизм». Можно лишь дать общую характеристику религиозного экстремизма. Религиозный экстремизм это:

 • тип религиозной идеологии и деятельности, который отличается крайним радикализмом, ориентированным на бескомпромиссную конфронтацию со сложившимися традициями, резкий рост напряженности внутри религиозной группы и в социальном окружении (агрессия, деструктивный характер целей и деятельности);
 • идеология и практика некоторых течений, групп, отдельных деятелей в конфессиях и религиозных организациях, характеризующаяся приверженностью крайним толкованиям вероучения и методам действия по реализации поставленных целей, распространением своих взглядов и влияния;

реализация идей, отношений и деятельности организованных социальных субъектов на основе определенного фундаментального религиозного опыта, формирующего негативное восприятие социального сущего, как воплощения недолжного, и требующего радикального изменения общества к идеально – должному (с точки зрения содержания указанного религиозного опыта и соответствующей религиозной картине мира и идеологии) при помощи всех форм социального насилия и во всех сферах и на всех уровнях общества[2].

В современных условиях религиозный экстремизм формируется как экспансия религиозных и псевдорелигиозных организаций и систем. С его помощью формируются соответствующие модели социального устройства и поведения индивидов, а в ряде случаев и моделей глобализации. Религиозный экстремизм – это сложное комплексное социальное явление, существующее в трех взаимосвязанных формах:

 1. как состояние сознания (общественного и индивидуального), которому свойственны признаки: гиперболизации религиозной идее, придание свойств целого части социального явления, нигилизм и фанатизм;
 2. как идеология (религиозная доктрина, характеризующаяся однозначным объяснением проблем существующего мира и предложением простых способов их решений, разделением мира на «добро» и «зло»), приданием доминирующего положения одному из аспектов бытия не соответствующего принятой в обществе иерархии ценностей, игнорированием, нивелированием других норм;
 3. как совокупность действий по реализации религиозных доктрин.

М.А.Яворский, например, определяет религиозный экстремизм как крайнюю форму реализации радикальной религиозной идеологии, выражающуюся в осуществляемых по мотивам религиозной нетерпимости противоправных деяниях лиц и (или) групп, приверженцев определенного вероучения, а также в публичных призывах к совершению таковых деяний по отношению к лицам и социальным группам, не разделяющим взгляды и убеждения экстремистов[3].

Е.Г.Балагушкин считает, что религиозный экстремизм – это непринятие системы традиционных для общества религиозных ценностей и догматических устоев, а также агрессивная пропаганда «идей», противоречащих им[4]. Во многих религиозных учениях проявляется желание и стремление последователей распространить свои религиозные представления, правила, нормы и догматы на все общество. На наш взгляд, данное определение религиозного экстремизма не совсем корректно, т.к. «непринятие системы традиционных для общества религиозных ценностей» не есть экстремистская деятельность. Основной целью религиозного экстремизма является абсолютное признание своей религии ведущей, вплоть до фанатизма. При этом установка идет на буквальное следование правилам и догматам определенной религии, которые зачастую предполагают готовность пожертвовать жизнью в доказательство верности идее.

На наш взгляд, религиозный экстремизм и религиозно-политический экстремизм имеют существенные различия. Особо опасен экстремизм, прикрывающийся религиозными лозунгами, но происходящий в политической сфере социума. Такие экстремистские явления не могут быть охвачены понятием «религиозный экстремизм». Полагаем, что это является одной из форм политического экстремизма и может именоваться как «религиозно-политический экстремизм». Религиозно-политический экстремизм зачастую имеет цель изменить существующий государственный строй, нарушить суверенитет и территориальную целостность государства, навязать в качестве государственной идеологии определенное религиозное учение, утвердить власть представителей одной конфессии на территории всей страны или ее части с применением противозаконных методов и средств. Лидеры, использующие религиозные идеи и лозунги в борьбе за достижение своих противозаконных политических целей, хорошо понимают возможности религиозных учений как важного фактора привлечения людей и убеждения их вести бескомпромиссную борьбу.

Таким образом, для создания эффективной политики целесообразным представляется сформулировать единое понятие «религиозный экстремизм», не допускающее разночтений и возможности вариативного исполнения.

Под «религиозным экстремизмом» предлагаем понимать приверженность к крайним убеждениям и мерам в стремлении радикально изменить внешний мир в соответствии с определенными религиозными взглядами. Данное определение в большей степени разграничит религиозный экстремизм и другие виды и формы экстремизма, что будет способствовать разработке эффективных мероприятий для преодоления такого рода экстремизма[5].

В программу мер по противодействию религиозному экстремизму, наряду с мероприятиями законодательного и правоприменительного характера, необходимо включать информирование в области образования, разработки научных исследований, просветительские мероприятия, деятельность средств массовой информации, чтобы дать гражданам возможность получать религиозное образование в духе верности принципам различных религий.

Сепаратизм представляет собой актуальную угрозу целостности государства. Почти в каждой крупной стране существует хотя бы 2–3-и этнические группы, от имени которых с большей или меньшей интенсивностью провозглашаются требования о предоставлении им той или иной меры самостоятельности вплоть до суверенитета.

Также следует заметить, что умело применяемая автономизация может стать средством разрешения межэтнических и межрегиональных конфликтов[6], а значит – укрепления целостности страны и противодействия сепаратизму. Вместе с тем, практика показывает, что сепаратистские намерения могут на ранней стадии камуфлироваться под умеренные требования об автономии. Однако присущая сепаратизму социальная мимикрия – отнюдь не основание смешивать его с конструктивными формами социальной активности.

В соответствии с подпунктом «б» п. 1 Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г., для целей данного соглашения под термином «сепаратизм» понимается «какое-либо деяние, направленное на нарушение территориальной целостности государства, в том числе на отделение от него части его территории, или дезинтеграцию государства, совершаемое насильственным путем, а равно планирование и подготовка такого деяния, пособничество его совершению, подстрекательство к нему, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон» [7].

Сепаратисты посягают на целостность государства. Последнюю следует рассматривать как многоаспектный феномен. Она имеет структурный (в том числе территориальный), функциональный и генетический аспекты[8].

Подрыв целостности государства требует воздействия на все три составляющих, в том числе на согласованное функционирование государственного аппарата и историческую память. В современных условиях последнее особенно важно в связи с тем, что мы приближаемся к важному социокультурному рубежу. По прошествии восьмидесяти лет события прошлого переходят из коммуникативной памяти в культурную[9], а значит, уже через двенадцать лет почти исчезнут изустно передаваемые воспоминания о Великой Отечественной войне, победа в которой является очень важным интегративным фактором. Не случайно экстремисты уже ведут изощренно-циничную психологическую работу, направленную на дискредитацию образа ветеранов. Целостность государства является вдобавок феноменом динамичным, требующим гибкого баланса традиций и инноваций[10].

На основании изложенного, можно сделать вывод: под сепаратизмом следует понимать деятельность, направленную на подрыв целостности государства путем отделения от последнего какой-либо его части. Это может выражаться как в насильственных действиях, так и в информационно-психологическом и гуманитарно-технологическом воздействии.

 • нелегальную подрывную деятельность;
 • все виды государственного террора, террористической политики и геноцида.

Основное внимание в этой работе будет уделено определению понятия «терроризм» путем выделения характеризующих его признаков. Основным признаком терроризма является политическая мотивация насильственных действий. Именно политической мотивацией терроризм отличается от чисто уголовной преступности. Поэтому когда говорят о криминальном терроризме, то допускают большую ошибку в квалификации уголовных действий. Так, А.Г. Ткаченко дает такое определение: «Терроризм – это применение устрашающего насилия как средства воздействия на государство, общество или личность в политических или криминальных целях» [11]. В соединении в одно целое политических и криминальных целей и состоит принципиальная ошибка в определении терроризма.

А.Г.Ткаченко дает наиболее полное перечисление основных признаков терроризма:

 • применение в качестве основных методов насилия и устрашения;
 • выдвижение политических и идеологических целей;
 • нанесение ущерба людям, не участвующим в непосредственном конфликте (т.е. третьей стороне);
 • признание своего причастия к акту устрашения (т.е. публичность деяний); терроризм является средством борьбы с более сильным противником.

Согласимся с мнением П. Сингха (экс-глава Службы безопасности Пограничных сил Индии), что терроризм можно охарактеризовать следующими признаками[12].

 • политическая мотивация;
 • совокупность определенных насильственных устрашающих действий (убийство, взрыв, захват заложников) или угроза совершения таковых;
 • объектом непосредственного воздействия являются отдельные лица, однако в качестве конечного объекта выступают народ или органы власти;
 • акции насилия сопровождаются выдвижением к властям или социальным группам требований совершить те или иные действия, выгодные террористам;
 • каждая акция терроризма готовится конспиративно, ее реализация является неожиданностью для общественности и властей;
 • как правило, организаторы акции объявляют об ответственности за ее совершение для рекламирования группы и ее целей и нагнетания страха;
 • акции терроризма предполагают существование некоего внешнего спонсора, предоставляющего финансовую, материальную или техническую поддержку, убежище и т.п.

На сегодняшний день возрастает роль противостояния этому глобальному злу со стороны всех институтов нашего государства. Также возрастает значение правильного и наиболее полного определения сущности терроризма. Исследуя все многообразие определений терроризма, возвратимся к определению, данному автором ранее: «Терроризм – это самый варварский, изощренно жесткий, но тем не менее политический метод борьбы за экономические интересы определенных групп и слоев общества» [13].

Характеристика терроризма, наиболее полное и емкое определение данного понятия имеют не только теоретическое значение, но и способствуют уголовно-правовой квалификации определенных действий лиц или общественных групп, созданию системы мер противодействия терроризму в целом. Обратимся к правоприменительной практике в борьбе с терроризмом в нашей стране. Основу правового обеспечения составляют Конституция РУз, Закон Республики Узбекистан «О борьбе с терроризмом», Уголовный кодекс РУз, введенный с 1 апреля 1995 г., в ст. 155 конкретизировал признаки терроризма. Ответственность за терроризм наступает уже за создание опасности наступления последствий, перечисленных в ст. 155 УК РУз. Однако в законодательных актах государства и в литературе отсутствует четкое единообразное понимание данного явления (терроризма).

При описании состава террористического преступления необходимо подчеркнуть, что оказание воздействия на принятие органами власти решений выгодно террористам, служит средством удовлетворения их неправомерных политических или экономических интересов, т.е. имеет политическую составляющую. Главная идея этой работы – разграничить терроризм и общеуголовные преступления, а «водоразделом» здесь служит именно политическая составляющая терроризма. Учитывая эту составляющую, можно правильно квалифицировать состав преступления, исключить размытость формулировок.

Нужно индивидуальное решение?

Если у вас есть вопросы вы можете связаться с нами через форму обратной связи.

Чем мы можем помочь?

Заголовок